You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Protočni regali za kutije

PROTOČNI REGALI ZA KUTIJE omogućavaju komisioniranje prema načelu "roba ka čovjeku" (goods-to-person, GTP). Iako su troškovi investicije veći, njih kompenzira značajno povećanje efikasnosti sustava.

Protočni regali za kutije pogodni su za tzv. A artikle, odnosno artikle s velikim brojem obrtaja, te mogućavaju optimalno iskorištenje skladišne površine

Prednosti (općenito)

S obzirom da protočni regali za kutije počivaju na FIFO načelu (first in first out, odnosno roba koja je prva uskladištena prva i izlazi iz regala), oni se pune sa stražnje strane, a komisioniraju sprijeda te posjeduju sljedeće prednosti:

- značajno smanjuju vrijeme komisioniranja (ovisno o lokalnim uvjetima i metodama rada, transportno vrijeme može se smanjiti između 40 i 70%)

- iskorištavaju raspoloživu skladišnu površinu do 30% bolje u usporedbi s klasičnim rješenjima (eliminiraju nepotrebne skladišne hodnike)

- posjeduju valjčane pruge umjesto polica (uskladištena roba giba se valjčanim prugama do komisionarne lokacije, što ubrzava samo komisioniranje i manipulaciju robom)

- formiraju odvojene hodnike namijenjene komisioniranju koji povećavaju učinkovitost skladišnih radnika

- smanjuju mrtvo vrijeme u komisioniranju

- povećavaju točnost komisioniranja jer skladište robu kompaktno i pregledno

- omogućavaju jednostavno praćenje robe u vremenu ili prema drugim kriterijima

- u konačnici, povećavaju produktivnost

Prednosti naših rješenja 

Naši protočni regali za kutije čine posebno razvijen brzomontažni regalni sustav. Korisniku je na raspolaganju prilagodba regala veličini skladišne jedinice.

Valjčane pruge i graničnici u kanalima jednostavno se podešavaju po širini s korakom od 8.5 mm. Visina protočnih polica u regalu podešava se s korakom od 12.5 mm. Na raspolaganju su tri tipa valjaka:

1. valjak s plastičnom osovinom

2. valjak sa čeličnom osovinom

3. valjak s plastičnom osovinom i prirubnicom

Naša rješenja stoga:

- odgovaraju skladišnim kontejnerima i transportnim kutijama

- posjeduju razmak valjaka (korak) od 28 mm koji osigurava protok kartonskih kutija bez poteškoća, čak i kada se radi o kartonima slabije kvalitete

- slažu se s različitom pomoćnom opremom

- omogućavaju nosivost do 1000 kg po protočnoj polici

- omogućavaju instalaciju buffera s paletnim zalihama na vrhu regala koji služi popuni protočnih kanala ili instalaciju podesta iznad regala koji se oslanja na regalne stranice

- idealna su za nadogradnju (moguće je naknadno ugraditi automatizirane uređaje za popunu regala i/ili uvođenje komisioniranja bez papira, odnosno bazirano na bežičnoj tehnologiji)

- sigurna su (zatvoreni profili osiguravaju maksimalnu zaštitu pri radu)

- pokrivena su petogodišnjim Bitovim jamstvom za protočne staze

Dokumenti