You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Servis i održavanje

Puštanje sustava u funkciju samo je jedan dio posla.

Nakon kvalitetno obavljene montaže i uhodavanja opreme slijedi period u kojemu je oprema izložena kontinuiranom trošenju. Potrebno ju je redovito servisirati kako bi joj funkcionalnost bila zadovoljavajuća za vrijeme životnoga vijeka. 

Naš servisni tim pomaže našim partnerima koristiti opremu na optimalan način. Bogato iskustvo omogućava nam i modernizaciju i nadogradnju postojećih starijih sustava kako bi se poboljšala njihova funkcionalnost.