Pokretni regaliPokretni regaliPokretni regaliPokretni regali

Regali i podesti - Pokretni regali

Optimalno iskorištavaju raspoloživi skladišni prostor. Koriste se za skladištenje robe u hladnjačama, kao skladišta sezonske robe, alata i sl. Prikladno su rješenje za artikle malog i srednjeg obrtaja.

Prednosti primjene:

- optimalno iskorištenje raspoložive skladišne površine
- povećan skladišni kapacitet
- niži troškovi uskladištenja po jedinici površine u odnosu na klasične skladišne sustave
- povećanje skladišnog kapaciteta do 180 % u odnosu na klasične skladišne sustave
- dobra iskoristivost skladišnog volumena
- prilagodba rješenja potrebama korisnika snižava trošak konačnog rješenja
- direktan pristup do svakog uskladištenog artikla
- ekonomski opravdano rješenje za hladnjače uz snižavanje utroška energije po jedinici uskladištenog proizvoda

Prospekt pokretni regali

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.