Regalni podestiRegalni podestiRegalni podestiRegalni podesti

Regali i podesti - Regalni podesti

Maksimalno iskorištavaju raspoloživi skladišni volumen. Regalna konstrukcija (polična ili paletna) koristi se kao podkonstrukcija na koju se postavlja podest (jedna ili više etaža).

Prednosti (općenito):

- iskoristivost skladišnog volumena povećava se praktično do 100 %
- velika iskoristivost skladišne površine
- istovremeno komisioniranje na više etaža
- korištenjem visine oslobađaju se dodatne podne površine za skladištenje


Prednosti naših rješenja:

- brzomontažni sustavi, korištenje standardnih elemenata poličnih i/ili paletnih regala
- stranice, bez obzira na visinu, izrađene u jednom komadu - nema dodatnih spojnih elemenata
- horizontalne ukrute i dodatni križni spregovi osiguravaju traženu nosivost i krutost konstrukcije
- regalni sustav omogućuje fleksibilnost u visinskom rasporedu polica
- stepeništa osigurana zaštitinim ogradama
- široki raspon pomoćne opreme
- površinska zaštita galvanski cinčano (plastificirano moguće na zahtjev)

Katalog regalni podesti

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.