Polični regaliPolični regaliPolični regaliPolični regali

Regali i podesti - Polični regali

Polični regali namjenjeni su odlaganju raznih vrsta roba poput rezervnih dijelova, alata ili dokumentacije. Rješenja su prilagođena zadanom opterećenju tako da su moguće razne izvedbe obzirom na nosivost pojedinih polica, njihovu širinu, visinu te dubinu regala. Površinska zaštita izvodi se bojanjem (plastifikacijom) ili galvanskim cinčanjem.

U našoj ponudi na raspolaganju vam je široki spektar mogućih rješenja.

Katalog polični regali

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.