You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Polični regali

Polični regali namjenjeni su odlaganju raznih vrsta roba poput rezervnih dijelova, alata ili dokumentacije. Rješenja su prilagođena zadanom opterećenju tako da su moguće razne izvedbe obzirom na nosivost pojedinih polica, njihovu širinu, visinu te dubinu regala. Površinska zaštita izvodi se bojanjem (plastifikacijom) ili galvanskim cinčanjem. 

U našoj ponudi na raspolaganju vam je široki spektar mogućih rješenja.

Fotogalerija
Dokumenti