You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Automatizirani skladišni uređaji

Rješenja s AUTOMATIZIRANIM (MODULARNIM) UREĐAJIMA posebno su prikladna za automatizaciju pojedinih dijelova proizvodnoga procesa, skladištenja ili distribucije.

Dvije su osnovne izvedbe uređaja:

- vertikalni (horizontalni) karusel

- vertikalni lift uređaji (uređaji s podiznom radnom jedinicom) 

Glavna prednost ovih uređaja je skladištenje većega volumena robe na zadanoj površini. S obzirom da se koristi visina do 30 metara, ostvaruju se znatne uštede i osigurava povrat uloženoga u razumnome roku.

Automatizirani uređaji prikladni su za odlaganje rezervnih dijelova, alata i komisioniranje raznih vrsta roba. Osobito su važni u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, gdje služe pohrani materijala za pakiranje, uputa za upotrebu, pečata za izradu tableta i sl.