You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Paletni shuttle, sustav PROmotion

Ovo rješenje, koje omogućava veliki kapacitet uskladištene robe po jedinici površine (volumena), zanimljiva je alternativa drive-in, push-back i protočnim skladišnim sustavima. Sustav se poslužuje regalnim shuttle-ima, upravljanim radijskom vezom, koji transportiraju palete s robom duž regalnog kanala. Svaki regalni kanal opremljen je nosačima po kojima vozi shuttle brzinom do 1 m/s. Shuttle se prebacuje iz kanala u kanal pomoću viličara. Ovaj sustav može raditi po načelu FIFO (first in, first out) ili LIFO (last in, first out). Paletama se rukuje po duljoj stranici, odlaže se nekoliko paleta u dubinu regalnog kanala. Sustav se poslužuje čeonim viličarima ili automatski vođenim viličarima. 

Rješenje je optimalno za primjenu (skladištenje) u hladnjačama, za robu niskog i srednjeg obrtaja.

Fotogalerija
Dokumenti