You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sigurnosna oprema

Za zaštitu regalne opreme i osoblja  u ponudi je široka paleta sigurnosne opreme (štitnici, odbojnici...) koja  u  skladu sa zahtjevima propisa o sigurnosti na radu te zaštite zdravlja, spriječava nastanak nezgoda,ozljeda i šteta tijekom logističkih procesa.

Osnovni elementi jesu:

- štitnici stupova paletnih regala

- štitnici stranica paletnih regala

- graničnici

- zaštita od udara viličara

Fotogalerija