You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Protočni elementi za nadogradnju postojećih paletnih regala

Postojeće paletne regale (bez obzira na tip odnosno proizvođača) moguće je nadograditi protočnim valjčanim prugama (za palete i/ili kutije). Time se znatno podiže brzina, kvaliteta i točnost komisioniranja.

PROTOČNI ELEMENTI ZA NADOGRADNJU REGALA idealno su rješenje u skladištima u kojima velik broj narudžbi zahtijeva dodatno proširivanje kapaciteta.

Prednosti (općenito)

- značajno smanjuju vrijeme i put komisioniranja

- omogućavaju izravan pristup većem broju pozicija u istom prostoru

- omogućavaju kompaktan i jasan pregled artikala

- počivaju na FIFO načelu (first in first out, odnosno roba koja prva ulazi dolazi prva i napušta skladišnu poziciju)

- povećavaju produktivnost osoblja i sigurnost zbog odvojenih hodnika za komisioniranje i dopunu regala

- omogućavaju brzi povrat investicije

- olakšavaju praćenje roka trajanja i proizvodnih serija

Dokumenti