You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Plastične kutije (kontejneri)

Nudimo širok izbor kutija i kontejnera za sve logističke namjene, od komisioniranja, skladištenja, distribucije, do kontejnera za automatizirana skladišta i višenamjenskih kontejnera.

Kutije su razvijene za različite primjene, visoke su čvrstoće, dugoga vijeka trajanja te otporne na većinu kiselina i lužina, organskih otapala i masti. Izrađene su od kopolimera polipropilena sigurnog za kontakt s hranom te su primjenjive i u prehrambenoj industriji. 

Dokumenti