You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mobilni regali

Optimalna uporaba razpoložljivega prostora za skladiščenje. Uporabljajo se za skladiščenje blaga v hladilnikih sezonskega blaga, orodja in podobno. Ustrezni so za izdelke majhnih in srednje velikih obratov.

Prednosti uporabe:

- optimalna izkoriščenost razpoložljivega prostora za skladiščenje
- povečana zmogljivost shranjevanja
- nižji stroški skladiščenja na enoto površine v primerjavi s konvencionalnimi sistemi za shranjevanje
- povečanje zmogljivosti za shranjevanje do 180% v primerjavi z običajnimi sistemi za shranjevanje
- dobra izkoriščenost skladiščne prostornine
- prilagajanje rešitev za potrebe uporabnikov znižuje stroške končnih rešitev
- neposreden dostop do vseh skladiščenih artiklov
- ekonomsko utemeljena rešitev za hladilnike, medtem ko zmanjšuje porabo energije na enoto skladiščenih izdelkov

Pogledajte video
Dokumenti