You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Programske rešitve

Za uspešno izvedbo avtomatiziranih sistemov v proizvodnji, skladiščenju in distribucijo, ter notranjem transportu je potrebno uporabljati računalniške programe. Za upravljanje logističnih procesov se uporabljajo WMS rešitve (Warehouse Management System), računalniške aplikacije za upravljanje skladiščnih procesov. WMS je povezan s poslovnim sistemom na višji ravni in z njim izmenjuje potrebne informacije o vstopu/izstopu blaga. Na nižji ravni se nadzoruje pretok materialov v sistemu (transporterji, dvigala). Za to je odgovoren tako imenovani MFC (Material Flow Control). Na najnižji ravni, deluje s pomočjo PLC (motorji, senzorji).

Naši strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje pri oblikovanju in izvajanju sistemov, v katerih so opisane računalniške rešitve bistveni element.