You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Avtomatizirane skladiščne naprave

Rešitve z avtomatiziranimi modularnimi napravami so primerne za avtomatizacijo posameznih delov procesa v proizvodnji, skladiščenju in distribuciji. Obstajata dve osnovni različici naprave:

  • navpični (vodoravni) vrtiljak (ILI KARUSEL)
  • navpične dvižne (ILI LIFT) naprave (naprave z dvižno delovno enoto)


Glavna prednost je shranjevanje velikih količin blaga v določenem območju zaradi uporabe višine (do 30 m), kar realizira  velike prihranke in zagotavlja povrat investicije v upravičenem času. Takšne naprave so primerne za shranjevanje rezervnih delov, orodja, prevzemanje različnih vrst blaga. Posebej so primerni v živilski in farmacevtski industriji (embalažnih materialov, navodila za uporabo, pečati za izdelavo tablet, itd.)