You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Drive in regali

Število skladiščenih izdelkov -  majhna do srednja (večja količina blaga po izdeleku), frekvenca izhodov nizka.

Prednosti (na splošno):

- kompaktno skladiščenje
- optimalna izkoriščenost skladiščnih površin in prostornin
- za izdelke, ki ne smejo biti zloženi eden na drugega (palete na paleto)
- pogosto se uporabljajo za sezonsko oz. tako imenovana bafer skladišča
- varno za shranjevanje palet z nestabilno zloženimi izdelki

Uporabljajo se:

- v primerih, kjer je velika količina blaga po enem izdelku
- takrat kadar je število različnih artiklov malo do srednje veliko
- takrat kadar je nižja frekvenca izhoda izdelkov
- v situacijah, ki omogočajo tako imenovano LIFO načelo (zadnji noter, prvi ven)

Prednosti naših rešitev:

- uporabljajo se standardne regalne stranice dokazane v naših paletnih regalih konstrukcijah
- nosilec profila, na kateri se opira nosilni profil palete, se prilagaja po višini v korakih od 75 mm
- nosilec profila se enostavno priklopi na strukturo s sponkami
- palete so varno vodene v kanalu s pomočjo poševnih stranic nosilnega profila
- prečne ojačitve zagotavljajo togost konstrukcije
- vsi elementi so zaščiteni z galvanskim cinkanjem.

Dokumenti