AD PlastikAD PlastikAD PlastikAD Plastik

Novosti

AD Plastik

01. ožujka 2017.

Tvrtka AD Plastik, jedan od vodećih proizvođača dijelova za auto industriju, ponovno nam je poklonila povjerenje kao svom dobavljaču skladišne opreme. Ovaj put smo na lokaciji Solin realizirali paletno regalno skladište za skladištenje specijalnih paleta.

Phoenix Farmacija

03. listopada 2016.

Za jednu od naših vodećih veledrogerija, u sklopu proširenja postojećih logističkih kapaciteta, realizirali smo skladišni sustav na lokaciji u Velikoj Gorici.

VIŠE...

PPK, Karlovac

30. rujna 2016.

PPK, karlovačka mesna industrija u sklopu sustava Mesne industrije Braća Pivac, u fazi je širenja svojih proizvođačkih i logističkih kapaciteta. Završili smo prvu i drugu fazu opremanja skladišnom opremom u sklopu kojih smo realizirali skladišta gotove robe u koja smo instalirali paletne regale, protočne paletne regale te protočni sustav za kutije. Time je osigurana primjena FIFO načela što je jedan od ključnih logističkih uvjeta u prehrambenoj industriji.
U tjeku je realizacija treće faze čime će biti zaokružen cjelokupni projekt.

VIŠE...

Niko, Železniki

19. rujna 2016.

Za tvrtku Niko realizirali smo protočno regalno skladište na lokaciji u Škofjoj Loki. Na ovaj način omogućeno je skladištenje robe uz poštivanje tkz. FIFO načela što je bio uvjet koji su postavili kupci njihovih proizvoda iz automobilske branše.

VIŠE...

Omial novi, Omiš

11. srpnja 2016.

Tvrtka Omial Novi iz Omiša ponovno nam je povjerila proširenje logističkih kapaciteta. Realizirali smo paletno skladište za repromaterijal.

VIŠE...