You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Phoenix Farmacija

Za jednu od naših vodećih veledrogerija, u sklopu proširenja postojećih logističkih kapaciteta, realizirali smo skladišni sustav na lokaciji u Velikoj Gorici.