You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Servis i održavanje

Puštanje sustava u funkciju za nas je samo jedan dio posla. Znamo da nakon kvalitetno obavljene montaže i uhodavanja opreme slijedi period u kojem je oprema izložena kontinuiranom trošenju. Zbog toga ju je potrebno redovito servisirati kako bi joj funkcionalnost bila zadovoljavajuća za vrijeme životnog vijeka. 

Naš servisni tim brine se o tome da naši partneri mogu opremu koristiti na optimalan način. Bogato iskustvo omogućava nam i modernizaciju i nadogradnju postojećih starijih sustava s ciljem podizanja njihove funkcionalnosti na višu razinu.

Fotogalerija