Automatizirani skladišni sustaviAutomatizirani skladišni sustaviAutomatizirani skladišni sustaviAutomatizirani skladišni sustavi

Automatizirani skladišni sustavi

Suvremena logistička rješenja zasnivaju se na automatiziranim sustavima. Sve više investitora odlučuje se za ovakva skladišta, s jedne strane zbog zahtjeva tržišta za visoko efikasnom distribucijom raznih vrsta roba, rezervnih djelova i sl., a s druge strane zbog smanjenja raspoloživih površina za gradnju te zbog smanjenja troškova eksploatacije uslijed smanjenog udjela ljudskog rada.

Prednosti primjene:

- Načelo roba ka čovjeku smanjuje vrijeme pristupa pojedinom artiklu: u odnosu na klasična rješenja, nema hodanja između regala, podizanja/spuštanja tereta i sl.
- Uporabom visokoregalnih konstrukcija optimalno se iskorištava raspoloživa visina skladišnog prostora.
- Primjenom suvremenih softverskih rješenja za upravljanje logističkim operacijama (WMS) zajamčena je stalna raspoloživost svih artikala na skladištu.
- Do svakog artikla osiguran je direktan pristup.
- Uporaba automatskih regalnih dizalica omogućuje primjenu skladišno transportnih jedinica većih jediničnih masa.
- Zatvoreni sustav onemogućuje neautorizirani pristup pojedinim artiklima.

Katalog automatizirani skladišni sustavi