You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

RPC Superfos, Gračanica

Za tvrtku RPC Superfos, proizvođača plastične ambalaže za prehrambenu industriju, isporučili smo skladišnu opremu za potrebe skladišta gotovih proizvoda na lokaciji u Gračanici, Bosna i Hercegovina.

Posljednje novosti