You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Završetak projekta Kandit

Projektom Kandit opremili smo skladište gotove robe i ambalaže te distributivno skladište Mepas u sklopu izgradnje nove tvornice u Nemetinu.