You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Integralog, Zagreb

Integralog, tvrtka koja na tržištu pruža logističke usluge, poklonila nam je svoje povjerenje u realizaciji projekta proširenja skladišnih kapaciteta i instalacije nove opreme na lokaciji u Jankomiru.