You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dicentra, Vukovar

Tvrtka Dicentra jedan je od vodećih hrvatskih distributera prehrambenih i neprehrambenih proizvoda raznih brendova. U sklopu postojećega skladišta u Vukovaru, instalirali smo paletni regalni sustav potreban zbog povećanih zahtjeva komisioniranja i isporuke.