Paletni shuttle, sustav PROmotionPaletni shuttle, sustav PROmotionPaletni shuttle, sustav PROmotionPaletni shuttle, sustav PROmotion

Regali i podesti - Paletni shuttle, sustav PROmotion

Ovo rješenje, koje omogućava veliki kapacitet uskladištene robe po jedinici površine (volumena), zanimljiva je alternativa drive-in, push-back i protočnim skladišnim sustavima. Sustav se poslužuje regalnim shuttle-ima, upravljanim radijskom vezom, koji transportiraju palete s robom duž regalnog kanala. Svaki regalni kanal opremljen je nosačima po kojima vozi shuttle brzinom do 1 m/s. Shuttle se prebacuje iz kanala u kanal pomoću viličara. Ovaj sustav može raditi po načelu FIFO (first in, first out) ili LIFO (last in, first out). Paletama se rukuje po duljoj stranici, odlaže se nekoliko paleta u dubinu regalnog kanala. Sustav se poslužuje čeonim viličarima ili automatski vođenim viličarima.

Rješenje je optimalno za primjenu (skladištenje) u hladnjačama, za robu niskog i srednjeg obrtaja.

Prospekt promotion shuttle

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.