Plastične kutije (kontejneri)Plastične kutije (kontejneri)Plastične kutije (kontejneri)Plastične kutije (kontejneri)

Plastične kutije i dodatna skladišna oprema - Plastične kutije (kontejneri)

Na raspolaganju vam je širok izbor kutija i kontejnera za sve logističke namjene, od komisioniranja, skladištenja, distribucije, do kontejnera za automatizirana skladišta i  višenamjenskih kontejnera.

Kutije su razvijene za široki spektar uporabe, visoke čvrstoće, dugog vijeka trajanja te otporne na većinu kiselina i lužina, organskih otapala i masti. Izrađene su od kopolimera polipropilena sigurnog za kontakt s hranom te su primjenjive i za prehrambenu industriju. 

Katalog 1 - Plastične kutije
Katalog 2 - Plastične kutije
Visenamjenske-kutije MB