RješenjaRješenjaRješenjaRješenja

Rješenja

Nudimo rješenja od klasičnih pa do potpuno automatiziranih logističkih sustava: sve varijante regalnih skladišnih konstrukcija (skladišna oprema), konvejerske (transportne) sustave za različite tipove roba, linije za paletizaciju i omatanje, uređaje za etiketiranje (bar-kod, RFID), automatizirane skladišne uređaje (karuseli i lift-uređaji) i sustave (rješenja s automatskim regalnim dizalicama).

Softverska rješenja kreću se od aplikacija za praćenje slijednosti roba, preko rješenja za upravljanje tokovima materijala (Material Flow Control- MFC), do kompleksnih rješenja za upravljanje svim skladišnim operacijama (Warehouse Management System-WMS).

Iskustvo, stručnost i podrška u području industrijske logistike
After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.