AnketaAnketaAnketaAnketa

ANKETA O ZADOVOLJSTVU KUPCA

Poslovni uspjeh Logomatike d.o.o. počiva na postizanju povjerenja i zadovoljstva njenih kupaca i zainteresiranih strana, uz  ispunjenje svih primjenjivih  tehničkih zahtjeva i normi te poštivanja zakonske regulative.

U skladu s tim, obradom povratnih informacija od kupaca, Logomatika d.o.o može biti izravno ili posredno usmjerena na osiguranje zadovoljstva kupca i poboljšanje svog poslovnog procesa.

Molimo Vas da nam, odvojivši 5 min. svog vremena  popunjavajući ovu anketu, pomognete da ostvarimo svoj cilj, vjerujemo na obostranu korist. Cijenit ćemo svaki Vaš dodatni komentar ili sugestiju.

Unaprijed zahvaljujemo.

 • Brzina odaziva na Vaš upit
 • Kvaliteta ponude
 • Cijena proizvoda (opreme)
 • Komunikacija u pripremi, proizvodnji i za vrijeme isporuke proizvoda
 • Zadovoljstvo proizvodom (opremom)
 • Poštivanje rokova isporuke
 • Zadovoljstvo izvedbom montaže opreme i komunikacijom s monterima.
 • Zadovoljstvo radnjama nakon isporuke (edukacija i upute za uporabu; dostava potrebne dokumentacije, servis...)
 • Koliko ste upoznati sa mogućnostima i kapacitetima tvrtke LOGOMATIKA d.o.o.
 • Vaše ukupno mišljenje o LOGOMATIKA d.o.o. kao dobavljaču i izvođaču radova
 • Podaci o anketiranom


 

After the thick hair extensions bangs hair styling was created, the curly hair extensions uk style in the remy hair extensions part was made to make the clip hair bangs hairstyle feel like a drape.