AnketaAnketaAnketaAnketa

ANKETA O ZADOVOLJSTVU KUPCA

Poslovni uspjeh Logomatike d.o.o. počiva na postizanju povjerenja i zadovoljstva njenih kupaca i zainteresiranih strana, uz  ispunjenje svih primjenjivih  tehničkih zahtjeva i normi te poštivanja zakonske regulative.

U skladu s tim, obradom povratnih informacija od kupaca, Logomatika d.o.o može biti izravno ili posredno usmjerena na osiguranje zadovoljstva kupca i poboljšanje svog poslovnog procesa.

Molimo Vas da nam, odvojivši 5 min. svog vremena  popunjavajući ovu anketu, pomognete da ostvarimo svoj cilj, vjerujemo na obostranu korist. Cijenit ćemo svaki Vaš dodatni komentar ili sugestiju.

Unaprijed zahvaljujemo.

 • Brzina odaziva na Vaš upit
 • Kvaliteta ponude
 • Cijena proizvoda (opreme)
 • Komunikacija u pripremi, proizvodnji i za vrijeme isporuke proizvoda
 • Zadovoljstvo proizvodom (opremom)
 • Poštivanje rokova isporuke
 • Zadovoljstvo izvedbom montaže opreme i komunikacijom s monterima.
 • Zadovoljstvo radnjama nakon isporuke (edukacija i upute za uporabu; dostava potrebne dokumentacije, servis...)
 • Koliko ste upoznati sa mogućnostima i kapacitetima tvrtke LOGOMATIKA d.o.o.
 • Vaše ukupno mišljenje o LOGOMATIKA d.o.o. kao dobavljaču i izvođaču radova
 • Podaci o anketiranom